ROZVÁDĚČE

Obecně

 • Vedle standardně vyráběných rozváděčů, které již prošly dlouholetým vývojem, jsme schopni vytvořit systém na míru pro rozličné specifikace a požadavky.
 • V naší nabídce máme několik druhů nouzového sjezdu a vyproštění kabiny jak pro asynchronní, tak synchronní motory.
 • Pro maximální snížení spotřeby systému nabízíme energeticky úsporné řešení v podobě rozváděčů se „spánkovým“ (Stand-By) režimem se spotřebou 5W.
 • Máme zkušenosti s realizací řady speciálních typů výtahů:
  • výtahy s rychlostí kabiny nad 1m/s
  • výtahy s digitálním kopírováním šachty pomocí enkodéru
  • výtahy s extrémně krátkým patrem
  • výtahy s dorovnávním kabiny ve stanici
  • výtahy s předotevíráním dveří při dojezdu do stanice
  • výtahy s požárním evakuačním systémem
  • speciální nákladní výtahy, autovýtahy (se semafory, přivoláváním pomocí dálkových ovladačů, čipových karet apod.)
  • automatizované výtahy (nákladní výtahy napojené na automatický dopravní systém)
  • výtahy se skupinovým řízením (pro 2-8 výtahů)

Rozdělení podle provedení

 • rozváděčové skříně pro umístění do strojovny

  Klasická oceloplechová skříň nejčastěji o rozměrech: 800x1000x250mm, 800x800x250mm,...

 • pro bezstrojovnové výtahy
  • Úzká skříň umístěná na chodbě vedle výtahu. Střední část skříně tvoří ovládací panel, ve kterém jsou umístěny ovládací a monitorovací prvky.
  • Skříň rozváděče umístěná v šachtě, ven z šachty je vyveden pouze ovládací panel, ve kterém jsou umístěny ovládací a monitorovací prvky. Podle prostorových možností v šachtě je možné rozváděč rozdělit i do dvou skříní a vyvedeného ovládacího panelu.

Rozdělení podle druhu pohonu

 • lanové - jednorychlostní
 • lanové - dvourychlostní
 • lanové - řízené frekvenčními měniči
 • hydraulické
 • jídelní

Stěžejní komponenty rozváděčů

 • Frekvenční měníče Vacon

  Pro lanové výtahy řízené frekvenčními měniči používáme standardně stroje značky Vacon. To jsou výkonné, spolehlivé a jednoduše ovladatelné měniče pro použití se všemi klasickými výtahovými pohony. Používáme měniče z typových řad Vacon NXL, NXS a NXP v rozsahu výkonů od 3kW do 45kW. Tím jsme schopni poskytnout optimální konfiguraci pro široké spektrum aplikací a požadavků.

 • Řídicí systém Banel
  foto_Banel

  Mozkem našich rozváděčů je výtahový řídicí systém Banel. Tento systém se vyznačuje robustním provedením základní desky i doplňujících komponent. Mikroprocesorový řídící a kontrolní systém ve spolupráci se silovou částí rozváděče splňuje požadavky ČSN EN 81-1 ČSN EN 81-2 a ostatních souvisejících norem. Systém disponuje v základní výbavě širokým spektrem použitelných funkcí, které pokryjí všechny požadavky běžně realizovaných aplikací. Základní deska systému se v případě potřeby dá modulárně rozšířit pomocí Řídicí desky kabiny. Více informací v sekci věnované tomuto systému.


 • Řídicí systém EKM

  Dalším používaným je řídicí systém EKM. Tento mikroprocesorový systém z dílny německých vývojářů byl navržen na vysoké úrovni specializace a podle aktuálních evropských trendů bylo vytvořeno již několik produktových řad. S cílem držet krok s aktuálními požadavky v oboru a neustále modernizovat naše produkty používáme poslední generaci EKM66. Tento systém je charakterizován minimalizovaným provedením, vysokou variabilitou funkcí a možností použití pro většinu případů aplikací.

Nouzové sjezdy a vyproštění kabiny

Pro případy výpadku napájení nebo jiných poruch nabízíme několik druhů nouzových sjezdů a vyproštění kabiny. Napájení těchto systémů je buď z UPS, bateriového modulu nebo samotných baterií. Podle typu sjezdu zůstávají během nouzového provozu některé části řídicího systému ve funkci a jiné jsou naopak z funkce vyřazeny.

Lanové výtahy
 • automatický sjezd s otevřením dveří přes UPS s použitím frekvenčního měniče
 • manuální elektrické vyproštění přes UPS s použitím frekvenčního měniče
 • automatické odbrždění motoru přes UPS bez použití frekvenčního měniče
 • manuální odbrždění motoru přes UPS bez použití frekvenčního měniče
 • použití bateriových sjezdů firmy Emergenzamatic (více v sekci Nouzové sjezdy)
Hydraulické výtahy
 • automatický sjezd pomocí vypouštěcího ventilu přes baterie, otevření dveří ve stanici přes záložní baterie dveřního operátoru
 • automatický sjezd s otevřením dveří přes UPS nebo bateriový modul
 • použití bateriových sjezdů firmy Emergenzamatic (více v sekci Nouzové sjezdy)